Nytt projekt ska öppna upp för konverteringar av fordon till eldrift

Mini konverterar bensinbilar till elbilar.

Den oberoende organisationen Power Circle fokuserar på elektrifieringens framtidsfrågor och att accelerera den hållbara omställningen i samhället. Under hösten kommer man nu granska det regelverk som finns kopplat till att konvertera bilar till eldrift.

Målet är att presentera ett förslag som kan snabba på omställningen i transportsektorn. Arbetet görs tillsammans med Rearq, Chalmers och Mathem inom projektet Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift.

– Konvertering är en möjlighet till att ställa om fordon som annars hade kunnat rulla flera år på fossila bränslen. Vi ser fram emot att undersöka potentialen och förstå vilken roll konvertering kan få i transportsektorns omställning, säger Hampus Thuresson projektledare på Power Circle.

Idag ligger ett stort fokus på försäljningen av nya elfordon, men med ett cirkulärt tänk vill Power Circle öppna upp för möjligheten att konvertera den befintliga fordonsparken för att ytterligare accelerera omställningen. Det för att vi ska nå de nationella transportmålen för 2030.

Power Circle ska uundersöka möjligheter och hindren för konverteringar av fordon inom de nuvarande nationella och EU-policys och -regelverk. Baserat på resultatet kommer man presentera ett arbetspaket riktat till beslutsfattare. Dessutom kommer paketet att översiktligt visa potentialen för hur elektrifieringstakten och utsläppsminskningar kan påverkas av konverteringar. 

– Länder som Frankrike har visat på potentialen i att inom nuvarande EU-regelverk uppmuntra till konvertering av befintliga fordon. Därför ser vi med tillförsikt fram emot att hitta vägar att stärka konvertering även i Sverige, säger Isak Öhrlund, samhällspolitisk expert på Power Circle.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.