Den oberoende organisationen Power Circle fokuserar på elektrifieringens framtidsfrågor och att accelerera den hållbara omställningen i samhället. Under hösten kommer man nu granska det regelverk som finns kopplat till att konvertera bilar till eldrift. Målet är att presentera ett förslag som ...

År 2030 kan nästan alla nya vägfordon vara eldrivna. Personbilar, tunga lastbilar och bussar inkluderat. Det visar scenarier som Power Circle har tagit fram inom Energiforskningsprojektet Ett elsystem för elfordon. Syftet med forskningsprojektet är ett se över vad en helektrisk ...

Häromdagen kunde vi skriva om branschorganisationen Power Circle gjort en rapport om Elbilsläget i Sverige. Med rapporten kom också flera prognoser, däribland att elbilen blir billigare än fossilbilen om sex år. Om vi läser vidare i rapporten kan vi se ...

Om sex år är elbilen billigare i inköp än fossildrivna bilmodeller skriver elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle. Idag lanserar Power Circle sin prognos Elbilsläget Sverige – som beskriver läget idag och hur utvecklingen kan ske fram till 2045. I sin prognos ...

Ny statistik visar att elbilen och andra laddbara fordon blir allt mer populära. En tydlig ökning finns efter att det nya regelverket bonus-malus infördes den 1 juli med en elbilsbonus på 60 000kr. Ökningen för juli blev 2171 laddbara fordon, ...