Den oberoende organisationen Power Circle fokuserar på elektrifieringens framtidsfrågor och att accelerera den hållbara omställningen i samhället. Under hösten kommer man nu granska det regelverk som finns kopplat till att konvertera bilar till eldrift. Målet är att presentera ett förslag som ...

Mathem har tillsammans med REARQ konverterat en av sina befintliga dieselbilar till elbilar. Till 2025 ska hälften av Mathems fordonsflotta gå på el och en möjlig lösning för att uppnå det är just att bygga om befintliga dieselbilar till el. ...