Behovet på batterier ökar allt mer i takt med att samhället ställer om bort från fossila bränslen. Eftersom material som litium och kobolt är dyrbart har forskare vid Chalmers tekniska högskola tittat på andra alternativ. Det alternativet är natriumjonbatterier med koksalt ...

Den oberoende organisationen Power Circle fokuserar på elektrifieringens framtidsfrågor och att accelerera den hållbara omställningen i samhället. Under hösten kommer man nu granska det regelverk som finns kopplat till att konvertera bilar till eldrift. Målet är att presentera ett förslag som ...

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har försökt att besvara den stora frågan: Är det värt att skrota bensin- eller dieselbilen i förtid till förmån för en elbil?  Forskarna kommer fram till att det finns tydliga fördelar med ...

Chalmers forskar på små superkondensatorer som kan revolutionera sättet vi använder batterier på genom att öka deras livslängd och möjliggöra sekundsnabb laddning. Forskare har nu utvecklat en metod som innebär ett genombrott för hur sådana superkondensatorer kan tillverkas. Superkondensatorer består ...

I takt med att elbilarna blir fler hamnar också frågan kring batteriåtervinning i fokus. Målet är att ta vara på de värdefulla metallerna i elbilens batteri efter att batteriet är förbrukat. En vanlig process är att man separerar och återvinner ...

Tidigare i veckan kom en omfattande rapport från Internationella energibyrån IAE som i 400 steg beskrev hur vi skulle ta klivet mot en värld fri från utsläpp. Ett av stegen involverade att förbjuda försäljningen av fossildrivna bilar från 2035 och ...