Elbilsindexet: Sverige är topp 3 inom global elbilsutveckling

Efterfrågan på elbilar är hög i Sverige, vilket gör att Sverige placerar sig högt i konsultföretagets EY:s senaste studie EV Country Readiness Index.

Utöver den höga och stadiga konsumentefterfrågan är också utbudet på elbilstillverkare stort samt att vi har ett starkt energiekosystem som lyfter Sverige i undersökningen.

EV Country Readiness Index kartlägger de mest framstående fordonsmarknaderna i världen när det gäller introduktionen av elbilar. Indexet är baserat på utbud, efterfrågan och regleringar; och inkluderar 14 länder.

Före Sverige ligger Kina och Norge. I Sverige finns det goda möjligheter för att accelerera elektrifieringen, noterar EY. Fler politiska överenskommelser och åtgärder tillsammans med en snabbare utbyggnad av laddningsinfrastruktur kan hjälpa till.

– Vi vet att efterfrågan på elbilar finns och nu gäller det skapa förutsättningar för att möta efterfrågan. Utifrån de ledande länderna i index ser vi att några viktiga faktorer för introduktionen av elbilar är en kombination av regleringar för att stimulera efterfrågan, lokal batteriproduktion och en stabil infrastruktur, säger Martin Cardell, globalt mobility-ansvarig på EY.

Sverige rankar på plats sju inom regleringar. Det finns idag köpsubventioner och skatteförmåner men de är inte tillräckliga, menar EY. En viktig nöt att knäcka är laddningsmöjligheterna som många anser är otillräckliga. Runt 44 procent av konsumenterna i Sverige är oroade över infrastrukturen för laddning. Idag planerar endast 36 procent av konsumenterna i Sverige att deras nästa bilköp blir antingen en laddhybrid eller helelektrisk bil.

Det som gör att Kina toppar listan är bland annat att batteritillverkningen ligger i framkant, tillsammans med en ökad efterfrågan och en betydligt mer omfattande laddningsinfrastruktur.

– Vi är inte lika bra i Sverige jämfört med andra länder när det kommer till regleringar kopplat till introduktionen av elbilar. Det behövs exempelvis ett större politiskt stöd för att ytterligare utveckla laddinfrastrukturen och batteriproduktion, säger Martin Cardell.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.