Idag har vi passerat 300 000 elbilar registrerade för trafik i Sverige. På ett år har antalet elbilar ökat med 65 procent. För ett år sedan fanns det 184 270 elbilar i Sverige. Sett till det totala fordonsbeståendet på våra svenska ...

Electric Vehicle Country Readiness Index från rådgivnings- och revisionsföretaget EY rankar årligen länder utefter 27 parametrar fördelade över tre kategorier: utbud, efterfrågan och regleringar. I årets sammanställning tappade Sverige en position, och placerade sig på en fjärdeplats efter Kina, Norge och USA. Martin ...

Sverige rankas högt av EY när de publicerar sin årliga rapport där de kartlägger de mest framstående fordonsmarknaderna i världen när det gäller introduktionen av elbilar. Indexet är baserat på utbud, efterfrågan och regleringar. I rapporten kniper Sverige en fjärdeplats. ...

Förvaltningsmyndigheten Trafikanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik kring transporter och kommunikationer. Nu har myndigheten publicerat sin årliga sammanfattning om fordonsbeståndet fram till och med 2022. I slutet av 2022 fanns det 197 709 elbilar i trafik i Sverige. Det är ...

Idag berättar statliga LKAB att man funnit en betydande mängd sällsynta jordartsmetaller i Kiruna. Det är resurser som bland annat är nödvändiga för tillverkning av elbilar. LKAB har känt till fyndigheten ett tag men har inte vetat omfattningen. Den visar ...

Efterfrågan på elbilar är hög i Sverige, vilket gör att Sverige placerar sig högt i konsultföretagets EY:s senaste studie EV Country Readiness Index. Utöver den höga och stadiga konsumentefterfrågan är också utbudet på elbilstillverkare stort samt att vi har ett ...

När 2021 summeras visar statistiken att vi fick 60 638 nya elbilar på våra vägar. En dubblering från året innan. Elbilarna stod för 18 procent av alla nya bilar. Mer om 2021 och vilka elbilar som toppade går att läsa ...