50 000 kronor i bonus vid köp av en eldriven lätt lastbil

Regeringen har infört ett nytt stöd för att påskynda omställningen till eldrivna fordon inom segmentet lätta lastbilar. Det genom en bonus på upp till 50 000 kronor per lastbil. Bonusen är dock bara tillfällig och beloppet kommer att trappas ner successivt, för att i slutet av 2025 fasas ut.

Dessutom kommer små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd. Klimatpremien anpassas till ändringarna i EU:s statsstödsregler. En särskild satsning görs också på utsläppsfria tunga lastbilar som förutom differentierade stödnivåer även får ett höjt takbelopp, till högst 25 procent av inköpspriset.

– Genom att bredda klimatpremien till lätta ellastbilar och differentiera stödbeloppen för tunga fordon skapas bättre förutsättningar för en omställning och elektrifiering av fordonsflottan. För de tunga fordon som har särskilda svårigheter med att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ändringarna i Klimatpremien träder i kraft den 13 februari 2024. Mer information om stödet kommer tillhandahållas av Energimyndigheten.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.