I veckan kom beskedet att regeringen beslutat om att statliga myndigheter ska fasa ut användet av fossila bränslen i bilar. I en trestegsraket kommer det innebära att endast bilar helt utan utsläpp kommer tillåtas från 2030. Alltså kommer vi att ...

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att man fattat beslut om nya miljökrav för statliga myndigheters bilar och bilresor. Kraven gäller vid köp eller leasing av personbilar och lätta lastbilar. Det innefattar också upphandling av bilhyra eller taxiresor. Det nya regelverket ...

Regeringen presenterar snart vårbudgeten, och den kommer innehålla ett tillskott på 100 miljoner kronor till nya klimatinvesteringar. Det är pengar som bland annat kan användas till nya laddstolpar. – Det är ett område där vi vill öka takten. Vi vill ...

Regeringen har infört ett nytt stöd för att påskynda omställningen till eldrivna fordon inom segmentet lätta lastbilar. Det genom en bonus på upp till 50 000 kronor per lastbil. Bonusen är dock bara tillfällig och beloppet kommer att trappas ner ...

Regeringen vill att det ska bli enklare att ladda elbilen närmare sin bostad – även för de som bor i flerbostadshus. Nu får Transportstyrelsen uppdraget att se över och förenkla de regelverk som ibland står i vägen för utbyggnaden av ...

Elbilar med stora batteriet driver upp vikten och särskilt problematiskt kan det bli för eldrivna transportbilar, så kallade lätta lastbilar. Idag är den högsta tillåtna totalvikten 3,5 ton för den som kör med att vanligt B-körkort. Regeringen ser nu över ...

Regeringen vill säkerställa att Sverige blir ledande på elektrifiering inom fordonsindustrin. Det är satsningar som ska kunna ge tusentals nya arbetstillfällen och vara direkt avgörande till transportsektorns klimatomställning och industrins konkurrenskraft. Men att bygga en batterifabrik ställer också höga krav ...

Regeringen vill påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur, och avsätter därför närmare en halv miljard kronor per året under de kommande tre åren. Investeringen nästa år uppgår till 400 miljoner till det så kallade Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd som laddoperatörer kan ...

Idag har Regeringen beslutat att Energimyndigheten och Trafikverket får i uppdrag att se till så att utbyggnaden av laddinfrastruktur ska gå snabbare. Man ber om ett ”ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur”. – ...