Regeringens nya krav ska ge snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur

Idag har Regeringen beslutat att Energimyndigheten och Trafikverket får i uppdrag att se till så att utbyggnaden av laddinfrastruktur ska gå snabbare.

Man ber om ett ”ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur”.

– När nu en stor del av nybilsförsäljningen är elbilar behöver laddinfrastrukturen hänga med. Regeringen vill påskynda elektrifieringen och ger nu myndigheterna i uppdrag att ta fram en handlingsplan för snabbare utbyggnad av laddinfrastrukturen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det nationella handlingsprogrammet ska innehålla nulägesbeskrivning, framtidanalys och bedömningar om hur utbyggnaden av laddinfrastruktur kan bli bättre. Programmet ska också innehålla en analys av de olika aktörernas ansvar och roller i utbyggnaden. 

– Vi behöver mer laddinfrastruktur och den behöver byggas snabbare. Eldrivna transporter ska göras möjligt i hela landet och det ska vara lätt att ladda sin elbil oavsett hur man bor, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att titta närmare på hur ledtiderna för att anslutna laddinfrastruktur till elnätet kan kortas ner. Idag kan det ta upp till 10-24 månader att få elen framdragen. Dessutom kan kostnaderna variera stort beroende på elnätsföretag.

Uppdraget till Energimyndigheten och Trafikverket ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2023 och slutredovisas senast den 1 november 2023. Uppdraget till Energimarknadsinspektionen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2022.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.