Biltillverkarna som inte försöker bromsa skiftet till elbilar – och de som försöker

Nästan alla biltillverkare försöker i någon omfattning bromsa upp omställningen till elbilar, det påstår en studie publicerad av Influence Map. I studien har organisationen granskat totalt femton biltillverkare.

Det framkommer att det är de eftersläpande biltillverkarna som i störst utsträckning motsätter sig lagstiftning som har till syfte att främja en utfasning av fordon med förbränningsmotorer. Något som kan stå i vägen för de globala utsläppsmålen.

– Japanska biltillverkare, ledda av Toyota, fortsätter att leda negativa lobbyinsatser mot policyer för att främja batteridrivna elfordon. De tre biltillverkarna med lägst poäng är från Japan (Suzuki, Mazda och Toyota), står det att läsa i rapporten.

I rapporten framkommer det att fjorton av de femton biltillverkarna aktivt har motverkat minst en policy som främjar elbilar – det är bara Tesla som inte gjort det. Det är dessutom bara Tesla tillsammans med Mercedes och BMW som verkar vara i linje med det globala 1,5°C-målet för sin egen elbilsproduktion.

– Det högst rankade företaget i sitt klimatpolitiska engagemang är återigen Tesla. Under 2023 och 2024 har Tesla aktivt stött regulatoriska klimatregleringar, fastslår rapporten.

Studien pekar också på en oroande trend med att våra bilar blir allt större, något som också kan hota de globala klimatmålen. Allt större SUV:ar med förbränningsmotorer kommer öka efterfrågan på fossilla bränslen och i kombination med att den genomsnittliga bilen rullar 12 år i EU innebär det onödigt förhöjd efterfrågan på fossila bränslen en lång tid framöver.

Hela rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.