Studie: Sex av tio svenskar vill köpa elbil – unga vill gärna leasa batteriet

Elbilsförsäljningen har fått sig en liten smäll under året, i samband med slopad bonus och höjda räntor. Det har gjort det betydligt dyrare att köpa en elbil. I undersökningen Global Automotive Study 2023 från konsultföretaget Simon-Kucher & Partners visar det ändå på att en majoritet av svenskarna vill köra elbil.

Av de tillfrågade som planerar att köpa en ny eller begagnad bil inom kort så svarar 60 procent av svenskarna att de överväger en elbil. Svenskarna ligger dock en aning under det globala snittet som ligger på 63 procent.

I vårt norska grannland funderar 74 procent på att köpa en elbil som nästa bil. Absolut på toppen ligger Kina. Här är det 89 procent som överväger att köpa en elbil som nästa bil, på andra sidan av skalan ligger Frankrike med 47 procent.

– Intresset för elbilar har nått en topp i vissa länder, men det finns fortfarande stor potential, särskilt bland konsumenter som är över 60 år. Den gröna omställningen är i full gång och det är utvecklingen av konsumenternas efterfrågan som är den viktigaste drivkraften, säger senior partner Andreas Jonason från Simon-Kucher.

– Men framför allt seniorerna uppvisar en oro för priser, räckvidd och otillräcklig laddinfrastruktur kring elbilar. Det är bland dem vi hittar de största hindren för den gröna omställningen. Det är därför avgörande att bilindustrin lyssnar på konsumenterna och utvecklar och marknadsför rätt produkter, fortsätter Andreas Jonason.

Enligt undersökningen räknar de svenska konsumenterna med att en elbils räckvidd ska vara minst 476 km. I övriga skandinaviska länder är förväntningarna på elbilarnas räckvidd något högre, medan Finland anser att det räcker med 417 kilometer.

Vill leasa batteriet

Elbilstillverkaren Nio är idag unika på marknaden med att erbjuda elbilar som enkelt kan byta batterier vid en batteribytesstation. Genom Nios unika ägandeformen leasar kunderna batteriet – medan de kan köpa själva bilen.

Att just leasa batteriet är en tanke som tilltalar unga människor, födda 1981 eller senare. 70 procent av de tillfrågade i det åldersspannet uppger att de vill leasa batteriet som ett separat arrangemang skilt från att köpa eller leasa bilen.

Köper gärna online

Allt fler biltillverkare säljer också elbilar online, utan någon mellanhand i form av en bilhandlare. Det är ett arrangemang som lockar allt fler. När det kommer till att köpa en bil på nätet säger 55 procent av de tillfrågade födda 1996 eller senare att de föredrar att köpa sin nästa bil på nätet.

Motsvarande siffra hos respondenterna som fyllt 60 år är 18 procent.

Om studien: Datainsamlingen till studien gjordes under andra kvartalet 2023. Studien omfattar 8 235 konsumenter i 20 länder med cirka 400 respondenter från Sverige. Gemensamt för de 8 235 respondenterna är att de är privatkonsumenter som planerar att köpa, leasa eller på annat sätt skaffa en ny eller begagnad bil inom en snar framtid.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.