Därför är kinesiska elbilar mycket dyrare i Sverige

Europa oroar sig för anstormningen av billigare elbilar från Kina, det trots att de ändå bitvis lyser med sin frånvaro. Många kinesiska bilmärken, så som jätten BYD, säljer sin bilar för mycket mer i Europa än i Kina.

På vissa marknader kan priserna vara dubbelt så höga, och i vissa fall tre gånger så höga, mot priserna på hemmamarknaden Kina, enligt en rapport från Reuters. En BYD Atto 3 kostar i Kina från 208 000 kronor medan den samtidigt i Sverige har ett listpris på 407 000 kronor.

Reuters har sökt BYD för en kommentar, men de har valt att inte återkomma. Några experter besvarar istället tankarna bakom kinesernas prisstrategi.

– Det är vanligt att biltillverkare tar ut lite olika priser vid export av samma eller liknande versioner av en bil. Men själva storleken på BYDs avgifter på andra marknader är sällsynt, kommenterar Sam Fiorani, vid marknadsundersökningsföretaget AutoForecast Solutions.

Men det handlar inte uteslutande om att BYD höjer priserna på den europeiska marknaden. Det handlar också till stor del om det massiva priskriget på elbilar som pågår i Kina. Priserna pressas ner, och ibland till lönsamhetsmässigt marginellt minimala nivåer. Prisskillnaden beror alltså delvis på att elbilar i Kina är marknadsmässigt för lågt prissatta.

Utanför Kina ser marknaderna helt annorlunda ut. Konkurrensen är mycket mindre relativt till den kinesiska marknaden och produkterna som BYD erbjuda är konkurrenskraftiga. Genom att hålla uppe priserna i nivå med resten av marknaden skapar BYD större vinster per fordon.

– De är inte ute efter att underminera den europeiska marknaden. De vill öka sina marginaler, säger Ben Townsend, analytiker vid Thatcham Research.

En jämförelse

BYD Dolphin.

Reuters lyfter i en jämförelse av den tyska och kinesiska marknaden fram fyra modeller i ett konkret exempel. Gemensamt för bilarna är att de alla tillverkas i Kina, säljs både där och på den europeiska marknaden.

Den lilla kompakta elbilen BYD Dolphin som i Tyskland säljs för 405 000 kronor kostar i Kina endast 180 000 kronor. Det är mer än dubbelt så mycket.

Som en jämförelse lyfter man fram Tesla Model 3 som säljs på båda marknaderna, där är ”prishöjningen” endast 37 procent i Tyskland jämfört med Kina. Model 3 för båda marknaderna tillverkas i Kina.

Grafik: Reuters.

Ett tydligt försprång

De kinesiska tillverkarna har det betydligt mer väl förspänt än våra tillverkare i väst. De är betydligt bättre etablerade i Kina som är världens största bilmarknad och har enklare att nå betydligt större volymer.

Reuters skriver också att tillverkare av elbilar i många fall kan räkna med både statliga och regionala subventioner och att de dessutom snabbare kan utöka sina volymer. Det eftersom regelverket gör det betydligt enklare att snabbt bygga ny produktionskapacitet i form av nya fabriker. Bara i Kina är det möjligt att bygga en helt ny bilfabrik på mindre än ett år.

Lägg där till att Kinas ledande elbilstillverkare redan har lyckats att pressa priserna i varje steg i produktionen, från råvaror till batterier, mark och arbetskraft, uppger de experter som Reuters har talat med.

BYD och andra elbilstillverkare försöker att stärka sina varumärken och förtroendet på internationella marknader. Det inkluderar också att komma ifrån en ”billighets-stämpel” enligt experterna.

– De vill fokusera på att behålla starka andrahandsvärden. Kinesiska biltillverkare befinner sig i en varumärkesutvecklingsfas, kommenterar Bo Yu, kinaexpert på analysföretaget JATO Dynamics.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.