Strängnäs kommun visar hur man underlättar för elbilister

Strängnäs kommun har i dagarna beslutat om att genomföra flera åtgärder för att förbättra möjligheterna för kommuninvånarna och besökare att ladda sin elbil i kommunen. Det inkluderar allt från gratis parkering till snabbladdare i tätorterna.

Som ett medborgarförslag inkom önskan om att kommunen skulle slopa parkeringsavgiften vid laddstolparna på de kommunala parkeringsytorna. Det för att förare inte ska avskräckas av parkeringsavgiften när de är i behov av att ladda sin bil. Förslaget mottogs väl och nu är det gratis att parkera i tre timmar vid kommunens 24 laddplatser i garage vid resecentrum – förutsatt att man laddar sin elbil samtidigt.

– Detta förslag är ett steg mot att göra laddinfrastrukturen mer tillgänglig och främja övergången till mer miljövänliga transportalternativ, säger Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande.

Under kommunstyrelsens möte behandlades också en motion om att bygga snabbladdare i alla tätorter i kommunen. Kommunstyrelsen höll med om behovet, och ska nu verka för att möjliggöra att privata aktörer enklare ska kunna etablera sig i kommunen.

– Strängnäs kommun tar stora steg mot en mer hållbar framtid genom att utvärdera och förbättra sin laddinfrastruktur samt stödja initiativ från medborgarna för att främja användningen av elbilar. Detta är en del av kommunens engagemang för att skapa en mer hållbar och miljövänlig kommun för alla invånare, tillägger Jacob Högfeldt.

Rapport som underlag

I en rapport från Energikontoret i Mälardalen har man tittat närmare på vilken typ av laddning det kommer att finnas behov av i framtiden. Idag har kommunen 15 publika laddningsstationer med totalt 74 laddplatser. Rapporten är tydlig med att kommunen måste bygga fler laddplatser.

Rapporten belyser också vikten av att välja rätt laddningseffekt för att tillgodose olika behov. Förslaget är bland annat att kommunen bör fokusera på platser där besökare vistas under en bestämd tid. Det vill säga där bilar står parkerade under en längre tid, som över natten vid hemmet eller under arbetsdagen på en parkeringsplats vid arbetsplatsen. På sådana här ytor finns ett särskilt ökat behov av normalladdning med lägre laddeffekter, uppmanar rapporten.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.