Elsäkerhetsverket om testet av laddboxar, och försäljningsförbudet

Elsäkerhetsverkets test av laddboxar har under våren fått stor uppmärksamhet. Inte minst efter att man gav laddboxen Easee Home försäljningsförbud. Nu berättar Elsäkerhetsverket mer om laddboxtesterna, bakgrunden till testerna och resultatet.

– Vi började planera inför marknadskontrollen för över ett år sedan då vi märkte att elbilsförsäljningen ökade kraftigt. Det kändes logiskt för oss att titta på laddboxar eftersom vi inte gjort någon marknadskontroll tidigare och samtidigt rekommenderar att elbilsägare ska använda laddbox istället för vanligt eluttag, berättar Joel Lee Antman, inspektör inom marknadskontroll på Elsäkerhetsverket.

– Många av de aktörer som säljer laddboxar har begränsad erfarenhet av elektriska produkter. Det bidrog också till nödvändigheten av en marknadskontroll, fortsätter Joel Lee Antman.

Så valdes boxarna ut

Elsäkerhetsverket valde ut sex stycken laddboxar. Beslutet om vilka laddboxar man skulle prova gjordes genom att lyssna av marknaden, läsa i diskussionsforum på nätet och besöka elbilsmässor.

Från det fick man sedan en samlad bild om vilka märken och modeller som var populära på den svenska marknaden. De sex laddboxarna som ingick i testerna var:

  • Garo GLB DCM-T222WO
  • Charge-amps Halo
  • Ctek Chargestorm Connected 2, 3001
  • Wallbox Pulsar Plus
  • Easee Home
  • Zaptec Go.

Alla fick anmärkningar

Det första resultatet visade att samtliga laddboxar fick en eller flera anmärkningar. Det kunde handla om allt från enklare brister i märkning- eller dokumentation till mer allvarliga brister som för små kryp- och luftavstånd i produkten.

Elsäkerhetsverket meddelade sedan respektive part om de upptäckta bristerna och parterna fick möjlighet att yttra sig. I vissa fall kunde en del av bristerna strykas. Bland annat hade provhuset gjort felbedömningar om produkternas materiella egenskaper vilket gjorde att man strök anmärkning om för små kryp- och luftavstånd.

Laddboxar med trådlös kommunikation klassas som radioutrustning, och måste uppfylla vissa krav. I ett av fallet klarade en av boxarna inte immunitetsprovningen. Detta är dock inget som Elsäkerhetsverket kan agera på då den tillsynen ligger hos PTS.

I fyra av sex ärenden fattades beslut om så kallat ”avslut med frivillig åtgärd”. Det innebär att tillverkaren korrigerat de brister som påtalats.

– Nästan alla de saker som vi påtalade tog tillverkarna till sig och åtgärdade utan att vi behövde fatta något tvingande beslut. Så när det gäller den delen har vi haft en bra process med tillverkarna. Men de påvisade bristerna tyder på att många tillverkare prioriterar att snabbt få ut produkter på marknaden framför att säkerställa att produkten har rätt märkning och dokumentation, berättar Joel Lee Antman.

Endast i ett fall tvingades Elsäkerhetsverket fatta ett beslut om försäljningsförbud med återtag från återförsäljare samt att redan levererad utrustning ska åtgärdas. Det är fallet om Easee Home.

– Försäljningsförbudet innebar omedelbart stopp för försäljningen av produkten. Vi anmodade också företaget att ta tillbaka de laddboxar som finns ute hos handlare samt att åtgärda bristerna på de laddboxar som redan hade sålts till konsumenter, säger Joel Lee Antman.

För närvarande har Easee överklagat Elsäkerhetsverkets beslut och man befinner sig i en rättslig process. Försäljningsförbudet gäller dock fortfarande.

Projektrapporten finns att läsa här (pdf)

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.