Allego har 30 nya laddstationer på gång i Sverige – och tydliga tankar om framtidens stationer

Allegos station i Gävle.

Nederländska laddningsoperatören Allego klev in i Sverige 2021. Under det gångna året har man etablerat flera nya stationer med snabbladdare i Sverige. Nu höjer Allego tempot både i utbyggnaden av nya stationer men också tankarna kring utformningen av framtidens stationer.

Bara i år har man hittills öppnat fyra stationer i Sverige. Dessa finns i Halmstad Södertälje, Uppsala och Örkelljunga. Men i planerna finns ytterligare 30 stationer med totalt 90 snabbladdare, varav de flesta ska öppna under året.

I fokus för Allegos satsningar finns laddare med hög kapacitet på mellan 150 till 300 kW. Allego erbjuder också enkel direktbetalning med betalkort i betalterminal, samtidigt som man också öppnat upp för flera roamingtjänster. Utformningen är enkel och praktisk:

– Vi har arbetat för att skapa synliga och säkra laddplatser med bra belysning, närhet till toa, restaurang och internet, berättar Tobias Henmark, Nordenchef på Allego.

Stationer med ökad trivsel

Framåt vill Allego däremot höja nivån på laddplatserna ytterligare. Med fokus på trivsel och gröna områden i anslutning till stationerna ska konkurrensfördelarna komma fram. Det handlar om att skapa ”gröna koncept som förbättrar dagvattendränering, är hållbarare och synliggör miljönyttan bättre”.

Så kan en Allego-station se ut i framtiden.

Snabbladdning och hur operatörer idag utformar och placerar sina stationer är inte helt självklart. Fortfarande befinner sig många operatörer i en experimentell uppstartsfas. Tobias har däremot en klar bild om framtiden:

– Vi kommer nog att tydligare se tre koncept. I stadscentrum på befintliga parkeringsplatser, större anpassade stationer för genomgående trafik samt riktigt stora som erbjuder laddning för lastbilar och tyngre trafik, säger Tobias Henmark.

Koncept på laddstation modell större.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur är i vissa fall i ett tidigt skede med fortsatt ”vita fläckar” och begränsad tillgång på snabbladdare i vissa regioner. Men i takt med att det ”ordnar upp sig” ökar också friheten för elbilister som i allt större utsträckning aktivt kan välja laddplatser istället för att tvingas välja första bästa laddare.

Det kommer ge ökad konkurrens. I takt med det blir det också viktigare för operatörer att utmärka sig. Även har här Tobias tankar om ett tydligt vinnande koncept:

– Laddare som fungerar och servas ger hög tillförlitlighet, enkla och fungerande betalmetoder samt trevliga och tillgängliga laddplatser med hög kapacitet, lyfter Tobias fram som de viktigaste konkurrensfördelarna.

Ett detektivarbete att bygga nya stationer

Men att etablera bra snabbladdare på rätt platser är inte helt oproblematiskt. Det finns många utmaningar och processerna är inte alltid helt tydliga.

– Dagens utmaning är framförallt att få fram elanslutningar i lämplig omfattning och hastighet. Tyvärr fungerar inte ansökningsprocessen idag. Handläggningen sker utan att ge information till sökande, ansökningar tappas bort, ansökningar blir orimligt dyra och det finns ingen enhetlig och transparent prissättning, berättar Tobias Henmark.

Det finns också utmaningar med samarbetet i de större städerna och att identifiera och tillgängliggöra mark.

– Idag finns ingen bra process för att söka eller erhålla mark anpassad för större ladd-siter i städerna. Det är ett detektivarbete och kräver ett stor engagemang för att hitta rätt i den byråkratiska djungeln, avslutar Tobias Henmark.

Här har Allego stationer idag: Mariestad, Arboga, Ljungby, Linköping, Södertälje, Halmstad, Gävle, Örkelljunga, Uppsala och Laxå.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.