De eldrivna lastbilarna blir snart många fler

I Sverige registrerades det 2023 totalt 8000 tunga lastbilar, vilket är ovanligt många. Framåt räknar den statliga förvaltningsmyndigheten Trafikanalys med en prognos som pekar på 7000 till 7 600 nya fordon per år fram till 2027.

Tunga lastbilar är också ett fordonsslag som i allt snabbare takt nu elektrifieras. För ett par år sedan handlade det enbart om några enstaka fordon som var helt eldrivna. Men enligt prognosen kommer 15 procent av alla nyregistrerade lastbilar 2027 att vara helt eldrivna. Det innebär omkring 1200 nya eldrivna lastbilar det året.

När det kommer till de lätta lastbilarna är bedömningen att antalet eldrivna kommer öka kraftigt de kommande två åren. Från 19 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna 2023 till 37 procent 2027, lyder prognosen.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.