Alla ska ha rätt till att ladda elbilen oavsett boendeform

Energimyndigheten och Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att utvärdera hindren som står i vägen för elektrifieringen. En viktig åtgärd är tillgången till laddning hemma, oavsett boendeform. Nu har Energimyndigheten presenterat resultatet av den omfattande rapporten.

– Hemma- och depåladdning, oavsett boendeform, är centralt i omställningen till elektrifieringen av fordonsflottan, säger Roberto Maiorana, generaldirektör för Trafikverket.

Energimyndigheten vill se ett större mer övergripande nationellt ansvaret för att säkerställa utbyggnaden av laddinfrastrukturen i landet. Det för att underlätta för stat, närlingsliv, kommuner, regioner och akademi att samordna sina insatser.

Mer publik laddning

För att skynda på transportsektorns elektrifiering och främja utbygganden av laddinfrastruktur är Energimyndighetens och Trafikverkets gemensamma förslag att utse Energimyndigheten som nationell samordnare för Sveriges laddinfrastruktur.

Man slår fast att den publika laddinfrastrukturen måste ha en god geografisk täckning över hela landet. Man ser att utbyggnaden i huvudsak ska ske på marknadsmässiga grunder men att det blir statens ansvar att fokuseras på att samordna, följa upp och stödja där marknadsmässiga förutsättningar initialt saknas.

Alla ska kunna ladda hemma

Dessutom måste det bli möjligt att kunna ladda hemma eller där fordonet är parkerat under en längre tid. Oavsett boendeform. Regeringen har redan initierat ett regeringsuppdrag för att underlätta laddning på så kallad allmän platsmark, alltså där personer inte råder över sin egen parkeringsplats.

Dessutom ska man undanröja flera av de hinder för hemmaladdning som oftast uppstår i samfälligheter. Alla ska ha en ”rätt att ansluta sig”, även om man bor i en bostads- och hyresrätter eller inte råder över sin egen parkeringsplats.

Ansvaret för uppdraget att ge alla tillgång till hemmaladdning ligger på Transportstyrelsen, och resultatet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 5 april 2024.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.