Vändningen: Bristfälliga Easee-laddboxar behöver inte åtgärdas

Elsäkerhetsverket har fattat nya beslut i fallet kring Easees laddboxar. Det var för lite mer än ett år sedan som myndigheten beslutade om säljstopp efter att man menade att man upptäckt brister i företagets laddboxar Easee Home och Easee Charge.

Säljstoppet innebar också att Easee skulle åtgärda bristerna i redan installerade boxar. Men nu backar Elsäkerhetsverket på just den punkten. Nu kommer myndigheten med beslutet att Easee inte behöver åtgärda redan installerade laddboxar. Däremot är Easee fortsatt skyldiga att hålla kontakten med Elsäkerhetsverket och ska istället ta fram en prognos över förväntade fel, vilket sedan kan följas upp med ett faktiskt felutfall, lyder beslutet från myndigheten.

Elsäkerhetsverket står fast vid att de nuvarande installationerna kan ha ett antal tekniska brister i produkterna som exempelvis brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar och att produkterna saknar en inbyggd jordfelsbrytare enligt standard.

Beslutet om att Easee inte behöver åtgärda redan installerade boxar beror på att ”risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar”.

– Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Försäljningsförbudet av de två boxarna kvarstår dock.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.