Rapport: Sverige sämst på laddinfrastruktur till elbilar

Foto: andreas160578/Pixabay

Idag publicerades The UnSustainability Report 2023 som listar tio hinder som bromsar en hållbar utveckling i Sverige. Ett av dessa hinder är den dåliga takten på utbyggnaden av laddinfrastruktur, noterar rapporten.

Enligt EU:s rekommendationer bör det finnas 0,1 laddpunkter per laddbar bil. Idag har Sverige endast 0,07 laddpunkter per laddbar bil. Det ger Sverige en bottenplacering bland Europas länder. Något som kan stoppa upp skiftet till elbilar.

– Det här leder till att färre vågar ta klivet över till en laddbar bil, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Att Sverige släpar efter beror enligt Mattias Bergman på de regelverket som finns och att det tar för lång tid för energibolagen att ge besked om det finns tillräckligt med effekt.

– Den genomsnittliga byggtiden för en laddpunkt i en stad är 14 månader och på landet upp till cirka tre år. I vissa fall hinner den statliga finansieringen löpa ut innan tillståndet är godkänt, konstaterar Mattias Bergman.

Mattias efterlyser nu standardiserade bygglov och bättre koordinering samt tydliga effektkartor som visar var det går att bygga laddstationer för att få ner ledtiderna.

– Det här är frågor som vi måste komma till rätta med om övergången till en fossilfri fordonsflotta ska fortsätta i rätt riktning, säger Mattias Bergman.

Transportsektorn med personbilstrafik och tung trafik står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Därför menar man att tempot på utbyggnaden måste öka, och speciellt akut är det eftersom EU beslutat att förbjuda försäljningen av nya bilar och lätta lastbilar med förbränningsmotorer från 2035.

Hela rapporten finns att läsa här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.