Idag publicerades The UnSustainability Report 2023 som listar tio hinder som bromsar en hållbar utveckling i Sverige. Ett av dessa hinder är den dåliga takten på utbyggnaden av laddinfrastruktur, noterar rapporten. Enligt EU:s rekommendationer bör det finnas 0,1 laddpunkter per ...