Så har priserna rasat på Tesla Supercharger i Europa sedan energikrisen

Tesla Supercharger-nätverket växer sig starkare och är idag ett av de mest prisvärda alternativen för den som vill snabbladda i Europa. Det har gjort nätverket mer populärt än någonsin samtidigt som antalet elbilar i samhället ökar i rekordfart.

Idag är det möjligt att snabbladda hos Tesla för mellan 3-4 kr/kWh på de flesta hållen i Sverige. Men så har det inte alltid varit. Förra vintern svepte en energikris genom Europa och vi såg betydligt högre priser. Något som idag kan kännas avlägset.

Twitter/X-användaren Electric Maik har noga följt prisutvecklingen sedan vinterns rekordhöga nivåer och delar nu med sig av en serie grafer på hur priserna utvecklat sig hos Tesla sedan förra hösten. Den första plottriga grafiken med alla länderna i Europa visar att priserna på det stora hela har gått ner i samtliga länder.

  • Idag ligger prisspannet i Europa på mellan 0,18 euro och 0,49 euro per kWh (motsvarande 2,10 och 5,73 kronor).
  • I vintras låg prisspannet mellan 0,30 euro och 0,68 euro (motsvarande 3,51 kr och 7,96 kronor).

Sverige placerar sig definitivt i den lägre delen av spannet. Som riktmärke i Sverige har Electric Maik tittat på Tesla Supercharger i Jönköping. Där har priset mer än halverats från rekordhöga 6,80 kr/kWh i december 2022 till att idag ligga på 3,05 kr/kWh.

Det största prisraset ser vi dock i Norge. Där har referensstationen Gjøvik sett en prisutveckling från 7,10 NOK till 2,10 NOK.

Tesla har ett uttalat mål att noga följa priserna på elmarknaden för att låta slutanvändaren dra nytta av de lägre energipriserna. På samma vis följer så klart priset på Superchargers också utvecklingen uppåt.

Spår fortsatt bra priser

Hur prisutvecklingen framåt och den stundande vintern kommer att se ut är så klart svårt att gissa sig fram till. Men att vi ska nå samma toppnivåer som i fjol är inte troligt. Inför vintern 2023/2024 spår energibolaget Fortum fortsatt gynnsamma priser på energimarknaden framöver.

– Regnet har gjort att vi har höga nivåer i våra vattenmagasin, både i Sverige men också Norden i sin helhet. Vi kan också se en hel del beteendeförändringar i Europa där det finns en större medvetenhet kring elförbrukning och de största topparna i elpris kan kapas med att företagen flyttar sin förbrukning. De europeiska gaslagren är välfyllda vilket gör att inga stora inköp krävs som kan driva upp elpriserna, skriver Fortum.

– Detta ger ett bra utgångsläge för prognosen av elpriserna för Sverige inför hösten och vintern 2023 och fortsatt också in i 2024, summerar Fortum.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.