Kalmarhem provar koncept med delade laddboxar för hyresgäster (och andra)

Kalmarhem VD, Per Stephani.

Bostadsbolaget Kalmarhem i Kalmar provar ett nytt koncept med delade laddboxar. Tanken är att göra laddinfrastrukturen tillgänglig för fler, genom introduktionen av vad man kallar för ”semi-publika” laddplatser. Totalt rör det sig om fyra nya laddplatser, där en laddplats teoretiskt kan serva sex elbilar på ett dygn om varje användare nyttjar sin tid fullt ut.

– Laddinfrastrukturen är något vi arbetar proaktivt med vilket är en förutsättning för att vi ska kunna få en snabb omställning till fossilbränslefria fordon. För att maximera nyttjandet av laddstolparna inför vi nu så kallade semi-publika laddstolpar som innebär att flera delar på samma laddstolpe. Detta är något vi under året kommer att införa på fler platser och på så sätt kan vi snabbare få ut fler laddmöjligheter i Kalmar, säger Per Stephani, VD på Kalmarhem.

Laddplatserna är tillgängliga för alla att använda, oavsett om man är hyresgäst till fastighetsbolaget eller inte. De är belägna vid Arrheniusgatan i stadsdelen Oxhagen i Kalmar.

Per förklarar att konceptet går ut på att man får stå vid i en laddplats i högst fyra timmar, sedan får man flytta på bilen för att ge plats åt någon annan. Det gör att fler personer kan nyttja stolparna och att elbilar som inte är i behov av att ladda inte tar upp laddplatser i onödan.

– Det här är vår första plats som vi testar det här upplägget på. Så får utvärdera hur det här fungerar och se om vi behöver göra några justeringar eller om vi kan fortsätta med detta upplägget, avslutar Per Stephani.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.