Branschen: Riksbanken kan öka intresset för elbilar

Bild: Peter Esse.

Andelen elbilar under årets första kvartal nådde 31 procent i nybilsregistreringsstatistiken. Branschorganisationen Mobility Sweden menar att elektrifieringstakten planat ut mot de historiska nivåerna, men ser ändå signaler på att marknaden kan ta fart igen.

Som helhet har fordonsmarknaden stannat upp. Antalet nyregistrerade bilar (alla drivlinor) är 18 procent lägre än snittet de senaste fem åren. Marknaden hålls igång av företagen, som idag står för sju av tio registrerade personbilar.

Detsamma gäller elbilar, där tre av fyra elbilar registrerades på företag under årets första kvartal. Mobility Sweden lyfter att mars bjöd på att positivt trendbrott där andelen elbilar ökade till 35 procent från lägre nivåer i både januari och februari.

Framåt tror Mobility Sweden att privatmarknaden till viss del kan påverkas positivt av Riksbankens signaler om att sänka räntorna senare i år. Det kan bland annat förklara ökningen i mars, menar branschorganisationen.

– Riksbankens signaler om kommande sänkningar av styrräntan har gett viss ökning av privatmarknadens intresse för elbilar i mars, men tillväxtkurvan är flackare än den behöver vara för att klara våra klimatmål. Därför är det viktigt att regeringen bidrar till att elektrifieringen tar fart på privatmarknaden genom effektiva styrmedel, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.