Undersökning: Så upplevs tillgången på elbilsladdning i storstäderna

P-Hus Hagastaden. Foto: Anne Lintala

För tredje året i rad har WSP studerat våra rese- och pendlingsmönster i storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö. I anslutning till det har man noterat att allt fler reser med eldrivna transporter. Det kan vara allt från elbilar, elcyklar till elsparkcyklar.

Enkäten visar en ökad tillgång på eldrivna bilar. Under 2022 uppgav 21 procent att de hade tillgång till en eldriven personbil. Det kan jämföras med fjolårets siffra som var 12 procent.

En viktig pusselbit i elektrifieringen är bra tillgång till laddinfrastruktur. I undersökningen säger 40 procent att de har möjlighet att ladda sin elbil nära sin bostad. I anslutning till arbetsplatsen är andelen lika stor. Andelen är dessutom betydande högre jämfört med förra året (27 respektive 26%).

När det kommer till bostadsform visar undersökningen inte på någon större skillnad på laddmöjligheterna nära bostaden mellan de som bor i lägenhet och de som bor i villa. Den ligger på 39 respektive 42 procent.

Däremot syns en skillnad på laddmöjligheterna nära arbetsplatsen. Undersökningen drar slutsatsen att det skulle kunna bero på att lägenhetsboende tenderar att arbeta i centralare lägen där det är svårare att installera laddboxar.

Om undersökningen: Undersökningen har gått ut till 1 000 svenskar i Stockholms län, Storgöteborg och Malmöhus län i åldrarna 18-70 år.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.