Så satsar regeringen för att alla ska kunna köra elbil

Igår kom regeringen med beskedet om att införa en skrotningspremie för att få fler att ersätta sin gamla bil med förbränningsmotor och istället köpa en elbil. Parallellt med det meddelar också regeringen att man satsar ytterligare pengar för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige. Det både för personbilar och tunga fordon.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen lyfter fram vikten av bättre tillgång på både publik och icke-publik laddning i hela landet, i allt från gles- och landsbygd till städer. Målet är att det ska vara lätt att ladda nära hemmet oavsett boendeform och vid parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser.

Satsningarna som regeringen nu genomför ska leda till påskyndad utbyggnaden av laddinfrastruktur på så kallad allmän platsmark och vid flerbostadshus. Det för att göra det möjligt för de som inte har tillgång till en egen parkeringsplats att ändå skaffa en elbil.

Regeringens satsningar i punktform

I budgetpropositionen tillför regeringen anslag för laddinfrastruktur på 450 miljoner för året 2025 och 620 miljoner för 2026. Tillsammans med tidigare anslag uppgår tillgängliga medel nu till 2,5 miljarder för perioden 2024 till 2026. Regeringen tillför också åtta miljoner till Energimyndigheten för att stärka den nationella samordningen för att underätta utbyggnaden av laddinfrastruktur.

  • 2023 utökade regeringen anslaget 1:10 Laddinfrastruktur för elektriferade transporter för 2030 med 90 miljoner kronor till en miljard totalt.
  • 2024 förlänger och förstärker regeringen stödet till drygt 2,5 miljarder för perioden 2024 till 2026.
  • 2023 utökades Klimatklivet med 400 miljoner kronor för ytterligare satsningar på laddinfrastruktur.
  • Klimatklivet höjs med 800 miljoner kronor 2024.

Förbud mot nya fossilbilar

Satsningarna löper parallellt med det av EU:s beslutade av Klimatpaketet Fit For 55 där det ingår att stoppa försäljningen av bilar med förbränningsmotorer och säkra upp laddinfrastruktur.

– Fit for 55 kommer innebära att vi inkluderar ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter. Inga utsläpp kommer att tillåtas från nytillverkare lätta fordon från 2035. Det kommer också ställa krav på laddstationer var 6:e mil vid större huvudvägar, alltså motorvägar. Det här ger verkligen hela vår kontinent en möjlighet att ställa om på riktigt, sa Ebba Bush under en presskonferens idag.

– Och vi behöver fortsätta att göra mer ur ett svenskt perspektiv och det följer givetvis också Fit for 55 men i budget så satsar vi mer än fyra miljarder på klimat- och miljöåtgärder, tillade Ebba.

Sänkte bensinpriset

Ebba Busch förklarade också varför man trots de ambitiösa elektrifieringsmålen dessutom ändå idag också kom med beskedet om att sänka bensinskatten.

– Vi behöver fortsätta bana vägen för svenska hushållen att kunna ta det där klivet att nästa bil man köper ska kunna vara en laddhybrid, eller ännu hellre en renodlad elbil. Det är vägen framåt. Det ska vi underlätta, men vi gör inte det här och nu i ett mycket tufft ekonomiskt läge där många hushåll där många familjer vänder på alla slantar varje månad, avslutade Ebba.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.