Så mycket mer el behöver alla elbilar i EU år 2040

Idag använder elbilar och ellastbilar i EU omkring 16 TWh el per år. Till år 2040 kommer den siffran stiga rejält i takt med att unionens fordonsflotta elektrifieras, visar en studie genomförd av forskningsinstitutet Fraunhofer ISI och revisionsfirman PwC.

Till 2040 kommer behovet av el att ligga på 355 TWh. Det kan sättas i perspektiv till Sveriges totala elproduktion som förra året uppgick till 170 TWh (varav vi förbrukade omkring 137 TWh) eller EU:s totala elproduktion som låg på 2 641 TWh.

Fördelat mellan de olika fordonsslagen har idag eldrivna personbilar och lätta lastbilar ett elbehov på 15 TWh. Det kommer öka med 16 gånger till 2040 och nå 240 TWh. Motsvarande ungefär 9 procent av EU:s totala elproduktion idag. Eldrivna lastbilar har idag ett elbehov på 1 TWh. Det kommer att öka till 115 TWh till 2040, motsvarande runt fyra procent av dagens EU-produktion.

Övergången till eldrivna personbilar och lastbilar kommer föra med sig många fördelar. På det ekonomiska planet kommer omställningen till eldrift i EU att skapa betydande ekonomiskt värde, enligt studien. Den ekonomiska besparingen kommer att nå 330 miljarder euro fram till 2030. Och hela 590 miljarder euro till 2040.

Inga nya förbränningsbilar

Författarna bakom studien tror också att bilförsäljningen kommer att se helt annorlunda ut. I princip kommer det inte säljas några bilar med förbränningsmotorer alls när vi når 2040. Redan ett par år innan 2035 kommer försäljningen av personbilar med förbränningsmotorer i Europa var så gott som borta. Men det betyder inte att bilar med förbränningsmotorer kommer att vara ett minne blott.

Det kommer nämligen ta tid att fasa ut den befintliga fordonsflottan. På EU-nivå kommer fortsatt omkring 70 procent av personbilarna på vägarna ha förbränningsmotorer år 2040.

De tyngre transporterna i form av lastbilar kommer andelen vara något lägre. Där 65 procent av den totala flottan fortfarande kommer vara drivna av förbränningsmotorer.

Eftersom nya bilar används mycket mer än äldre, beräknas koldioxidutsläppen ändå nära inpå halveras till 2040 framkommer det av studien.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.