Överkänsliga bilar utgör en säkerhetsrisk – branschen agerar

Bilar som piper, varnar och läxar upp oss när vi gör fel eller är oansvariga är snart en vardag. Tanken är god med de nya ADAS-systemen som genom ett nytt EU-krav alltid kommer vara aktiverade när vi sätter oss i vår bilar kan också vara distraherande.

Det kan tyckas irriterande att inte få köra en kilometer i timmen för fort eller få en obefogad varning när vi för ett kort ögonblick riktar blicken bort från vägen. Den samlade upplevelsen är att man kanske gått för långt.

Tanken är god, men risken är snarare att det blir en ”vargen kommer”-effekt. Vi slutar helt enkelt slutar lyssna på systemet och sedan missar vi den riktiga faran när den väl är framme. Det blir helt enkelt en säkerhetsrisk eftersom vi som förare tröttnar och stänger av hjälpfunktionerna.

Branschen reagerar

Förarassistanssystemen har nu också väckt uppmärksamhet hos de branscher som varit drivande i frågan. Euro NCAP skrev i september att ”den fullständiga potentialen hos viss ADAS-teknik inte är uppfylld”. Man pekar på en brist på standardisering inom branschen och överkänsliga system som leder till dålig användaracceptans. Det är helt enkelt en frustration hos konsumenterna.

– Säkerhetssystem utvecklas snabbt, men lika mycket som det är en utmaning att insistera på att tillverkarna ska inkludera den senaste säkerhetstekniken i nya bilar, kanske den verkliga utmaningen ligger i att övertyga konsumenterna om deras nödvändighet, kommenterar Michiel van Ratingen, Secretary General Euro NCAP.

– Det finns en oroande trend i media och sociala medier som uppmuntrar förare att stänga av dem. Euro NCAP arbetar nära med tillverkare för att minimera ”störningsmomenten” i kupén och de ”mer irriterande” egenskaperna hos tekniken, fortsätter Michiel van Ratingen.

Euro NCAP är fast beslutna om att bli tydligare kring fördelarna som ett förarassistanssystem kan innebära och vill att europeiska konsumenter ska bli övertygade. Det är den enda vägen framåt för att helt och hållet förhindra olyckor, menar Euro NCAP.

Thatcham Research som finansieras av brittiska försäkringsbolag har också engagerat sig i frågan kring den nya ADAS-teknik. Man är medveten om systemens baksidor.

– Vi har gjort ett bra jobb med att få ADAS monterad på fordon och göra det så effektivt som möjligt, men den andra halvan av ekvationen är personen bakom ratten, säger Tom Leggett, fordonsexpert vid Thatcham Research.

– Vi måste börja forska kring detta, särskilt eftersom vi hör rapporter om att människor inte använder systemen. De kanske inte förstår deras fördelar, de ger falsklarm eller är irriterande på något sätt, fortsätter Tom Leggett.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.