Nio och Geely i samarbete kring batteribyte på elbilar

Den kinesiska biltillverkaren Nio har specialiserat sig på snabba batteribyten som komplement till att snabbladda bilen med sladd under långresorna. På en Nio Power Swap Station tar det under fem minuter att byta ut ett urladdat batteri mot ett fullt laddat batteri.

Nu tillkännager Nio ett partnerskap med Geely Group och ett samarbete kring batteristandarder, batteribytesteknik och utbyggnaden av batteribytesnätverken. Geely har också erfarenheter av batteribyten på kommersiella fordon genom energibolaget Yiyi Power i Kina.

– Nio och Geely delar en djup förståelse för batteribyte och har varit dedikerade till investeringen i batteribytestekniken och nätverket för personbilar och kommersiella fordon med stor erfarenhet, kommenterar William Li, grundare av Nio.

Genom samarbetet ska de två parterna stärka batteribytesindustrin, påskynda övergången till en enhetlig standard – samt bygga ett gemensamt ekosystem som kretsar kring batteribyten och laddning.

– Grön hållbar utveckling och koldioxidneutralitet har blivit en global konsensus. Som en av de mest effektiva metoderna för att ladda elfordon kräver den framtida utvecklingen av batteribytesteknik gemensamma ansträngningar från alla parter i branschen för att utveckla den vidare, kommenterar Eric Li, grundare av Geely Holding.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.