M Sverige: Den som köper elbil privat går miste om tiotusentals kronor i subventioner

I november 2022 slopade regeringen klimatbonusen på 70 000 kronor för elbilar. Effekten av det i kombination med det högre ränteläget är tydlig, menar branschen. Nybilsförsäljningen av elbilar till privatpersoner har minskat. Men för den som får en elbil som tjänste- eller förmånsbil finns det fortfarande subventioner att ta del av.

– Det beror på att beloppet, bilens pris, som förmånsbeskattas kan skrivas ned med så mycket som 50 procent, som mest från 700 000 kronor till 350 000 kronor. Förmånstagare kan få flera tusen kronor i månaden i rabatt på det belopp som förmånsbeskattas, skriver M Sverige.

Uppskattningen är att ägaren under en treårsperiod får en subvention som motsvarar den subvention som klimatbilsbonusen utgjorde. Anledningen till att nedsättningen av förmånsvärdet finns kvar är för ”att miljöanpassade bilar inte ska drabbas av högre förmånsvärde på grund av fördyrande miljöanpassad teknik såsom eldrift”, motiverar Departement, regeringen och Skatteverket.

– Det visar på en medvetenhet om och förståelse för att elbilar har fördyrande teknik, skriver M Sverige.

Samtidigt slopades klimatbonusen till privatpersoner av just det motsatta skälet. Regeringen motiverade slopades med hänvisning till att elbilspriserna hade sjunkit och att det inte längre var dyrare än att köpa en elbil.

– Trots att regeringen har påstått sig vilja upphöra med stöden fortsätter staten att stötta elbilarna med stora belopp. Det är kanske positivt, men det är inte rimligt att det enbart omfattar förmånsbilar när man samtidigt så tydligt markerat att stödet var onödigt och dyrt när det var riktat till oss privatpersoner, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Klimatbonusen har bevisligen spelat en avgörande roll för att få ut stora mängder elbilar på vägarna och inte minst genom att det gjorde privatleasing attraktivt. Att köra elbil blev märkbart mer konkurrenskraftigt alternativ till att köra en bensin- eller dieselbil.

Av den anledningen kräver nu M Sverige att regeringen skyndsamt återinför en bonus för privatpersoner.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.