Elbilar kan få lägre trängselskatt och p-avgifter i Stockholm – förfrågan skickad till regeringen

Foto: Alexander Grishin/Pixabay

Stockholm kan komma att följa Oslos exempel med lägre trängselskatter och p-avgifter för elbilar. Det är en grönblå majoritet överens om i Stockholms stad.

Målet är att Stockholm innerstad ska vara helt utsläppsfritt till 2030. Får att nå dit måste fler välja bort bensin- och dieselbilen, förklarar styret.

För att göra det ännu mer attraktivt att köra elbil måste avgifterna för trängselskatt och parkering kunna vara olika för olika drivmedelstyper. Än så länge regleras detta på statlig nivå, därför har Stockholms grönblå majoritet skickat in en formell begäran till regeringen om att ändra reglerna.

– Vi har som mål att göra Stockholm till ett sant klimatföredöme och samtidigt en angenämare stad med mindre buller och renare luft. Det kräver ytterligare stimulanser för att snabba på omställningen till elbilar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

– Klimatviktade trängselskatter och p-avgifter är ett effektivt sätt att minska utsläppen från bussar, lastbilar, motorcyklar och personbilar i Stockholm. Om den socialdemokratiska regeringen tar klimatet på allvar kommer de att gå oss till mötes, avslutar Daniel Helldén.

Om regeringen säger ja till önskemålet kan det öppna för andra städer att också slopa eller sänka avgifterna för elbilar. Det vid både vägtullar och parkeringsplatser.

I Norge har konceptet med lägre och ibland helt slopade avgifter för vägtullar och p-avgifter varit en bidragande orsak till att vissa städer ställt om snabbare än andra i landet. Bland annat har Oslo varit en av de städer som helt slopat vägtullarna för elbilar. Det gör att det idag finns fler elbilar än bensinbilar i Oslo.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.