Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Det är energibolaget Kundkraft som gjort undersökningen om vad som händer om alla i Sverige skulle ställa om till elbil idag. Svaret är då att elförbrukningen skulle öka med 7%. Samtidigt skulle Sveriges totala koldioxidutsläpp minska med 20%.

Om man ställde om Sveriges bilpark till ren eldrift innebär det att vi skulle EU:s miljömål för 2030 redan idag. Det eftersom Sveriges energiproduktion är helt fri från koldioxidutsläpp. Det är en omställning som det svenska elnätet skulle klara utan problem menar Kundkraft.

Annons

– ”Eftersom Sverige exporterar mer el än vad alla elbilar skulle förbruka, så skulle Sveriges energisystem absolut kunna hantera en sådan omställning. Men självklart skulle det krävas en del investeringar på lokal nivå för att bygga ut ett nätverk av laddstolpar”, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Det totala utsläppet för Sveriges dryga 5 miljoner bilar är 10,6 tusen ton varje år. Den siffran skulle bli obefintligt eftersom elproduktionen är fri från koldioxidutsläpp.