Effekterna av att det nästan bara säljs elbilar i Norge

Elbilar på laddning. En allt vanligare syn.

I princip köper alla norrmän en elbil när de köper en ny bil idag. Med en andel på över 90 procent elbilar i nybilsförsäljningen har landet kommit längst i världen i omställningen.

Antalet bensin- och dieseldrivna bilar har visat en nedåtgående trend från 2016, samtidigt har antalet elbilar ökat kraftigt. Det från omkring 100 000 registrerade elbilar 2016, till idag runt 780 000 elbilar. Totalt finns det omkring 2,6 miljoner bilar i Norge.

I Norge har det helt enkelt varit vettigt att köpa en elbil under en betydligt längre tid än på annat håll i världen. Genom incitament har man gjort det extremt fördelaktigt att välja elbil, men nu är subventionerna bort. Istället försvinner alla bilar med förbränningsmotor från den norska nybilsmarknaden 2025. Det har gjort att Norge blivit lite av en testplats för elbilar och infrastruktur.

Skapar bättre miljö och hälsa

Tobias Wolf som är chefsingenjör för luftkvalitet i Oslo kommun har träffat Göteborgs-Posten för att berätta mer om hur omställningen har förbättrat miljön. Luftkvalitetsmätstationer utplacerade längs landets större vägar som mäter av partiklar som från trafiken visar på stora förbättringar.

– Kväveoxid är det farligaste och är reglerat. Kommunen är skyldig att hålla sig under en viss täthet, annars kommer det att bryta mot europeiska riktlinjer och norsk lag, säger Tobias Wolf till tidningen.

I Oslo har utsläppen av växthusgaser minskat med 30 procent sedan 2009. Tobias berättar att elektriska transporter har visat sig vara den i särklass mest effektiva åtgärden för att minska utsläppen. Även om det så klart finns något än mer drastiskt att göra:

– Den som kör, förorenar. Det är tyvärr verkligheten. Elbilar är en stor förbättring, men inte en slutgiltig lösning. Det är fortfarande bäst att ta tåget, spårvagnen eller cykeln, avslutar Tobias Wolf.

Säkrar infrastrukturen, sparar energi

En viktig utmaning är laddinfrastrukturen som måste säkras upp för den ständigt växande fordonsflottan med elbilar. I huvudstaden Oslo var det imponerande nog enkelt att säkra upp infrastrukturen. De flesta som bor i staden har en egen parkeringsplats i ett garage eller utanför sin bostad och har kunnat sätta upp en laddbox.

Marknaden har i sin tur löst utmaningarna längs de större vägarna. Tidigt var infrastrukturen subventionerad av staten, men i takt med att elektrifieringen tagit fart har Norges utbyggnad av laddinfrastruktur nu blivit helt kommersiell.

Även tillgången på el är god, vilket gör att det inte är några större problem med att säkra upp med tillräckligt med laddinfrastruktur och el för landets eldrivna fordonsflotta. Norge har byggt ut elnätet i flera år och kommer att fortsätta göra det för att nå de europeiska klimatmålen. Där står eldrivna fordon för en stor besparing, eftersom de är mycket effektivare än fossila bränslen.

– Elektrifieringen av vägtransporter kräver inte alls så mycket energi som man tror. Transporter står för en stor del av energianvändningen, men att elektrifiera sektorn minskar den totala energiefterfrågan med två tredjedelar, berättar Nergård Christiansen, transportrådgivare på Oslos kommunala klimatbyrå.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.