Nu har testanläggningen SEEL invigts i Säve i Göteborg. Här ska företag, universitet och forskningsinstitut kunna utveckla, forska kring och testa teknik som elmotorer, batterier och fordon. Det hela är en miljardsatsning backad av staten, företag, Chalmers och Rise. Målet ...

Nu startar bygget av ett nationellt testcenter för framtidens eldrivna fordon. Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL) i Nykvarn får en inriktning mot tunga fordon och ska bli en viktig del i utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter. Anläggningen ska tas i ...