Naturskyddsföreningen vill förbjuda försäljningen av fossila drivmedel helt till 2030.  – Det är absolut nödvändigt. Förbränning av fossila bränslen måste upphöra det här decenniet, säger Josia Hort, jurist vid Naturskyddsföreningen till TT.  Regeringens utfasningsutredning föreslår ett nollutsläppskrav för nya personbilar ...