Från och med årsskiftet har Island infört en kilometerskatt på elbilar och laddhybrider. Anledningen är att de tidigare lågt beskattade fordonen lett till ett hål i budgeten för vägunderhållet, och därmed bokstavligen till hål i vägarna. Intäkterna har under det ...