Bilhandelsplatsen Wayke ser ett kraftigt ökat intresse för elbilar och laddbart jämfört med andra drivmedelstyper. För första gången har sökningarna på laddbara bilar gått om bensin- och dieselbilar på handelsplatsen. Den största ökningen står den helelektriska elbilen för. Andelen som ...