Mathem ska köra med elkonverterad dieselbil

Mathem har tillsammans med REARQ konverterat en av sina befintliga dieselbilar till elbilar. Till 2025 ska hälften av Mathems fordonsflotta gå på el och en möjlig lösning för att uppnå det är just att bygga om befintliga dieselbilar till el.

Konverteringen går till som så att man tar bort alla delar som har med dieseldriften att göra. Allt från motorer, växellåda och bränsletankar. Därefter monterar man in en ny elmotor, växellåda och batterier.

I ett sista steg sätts själva drivlinan på plats. Därefter kopplas alla övriga system och funktioner på fordonet in, som t.ex. klimtanläggning, lampor och instrumentpanel.

Efter det programmeras fordonet datorer för att optimera användandet och ge föraren stöd kring till exempel körning och laddning. Efter det monteras skåpet, kylanläggning och lastbilen är redo att användas.

– Vårt strategiska samarbete med REARQ är otroligt intressant ur flera synvinklar. Dels för att det är ett viktigt steg i rätt riktning mot vårt elektrifieringsmål, men även för att det ger oss spännande möjligheter att bygga om våra befintliga bilar istället för att avyttra dem, vilket ger projektet ytterligare ett hållbarhetslager, säger Staffan Löttiger, Utvecklingschef Operations på Mathem.

Den första ombyggda ellastbilen kommer inom kort tas i drift och utvärderas i Göteborg. Om projektet faller väl ut är ambitionen att successivt rulla ut fler bilar i fler städer under året.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.