År 2030 kommer 40 procent av alla nya personbilar globalt att vara elbilar, och till 2040 kommer den andelen nå 70 procent. Det kommer göra batteriåtervinning till en miljardindustri, enligt en forskningsrapport från PWC. Ännu längre fram kommer det att ...

Kinesiska batteritillverkaren CATL vill bygga en anläggning för att återvinna gamla elbilsbatterier i Europa. Materialen i batterier är dyrbara, och värda att ta vara på menar CATL som vill säkerställa en cirkulär ekonomi. Återvinningen måste också ske lokalt, därför kan ...

Stena Recycling satsar för att kunna återvinna 30 000 elbilsbatterier per år vid en ny anläggning i Halmstad. Just nu investerar Stena Recycling en kvarts miljard kronor, varav 70,7 miljoner är stöd från Energimyndigheten, i vad som ska bli en ...

I takt med att elbilarna blir fler hamnar också frågan kring batteriåtervinning i fokus. Målet är att ta vara på de värdefulla metallerna i elbilens batteri efter att batteriet är förbrukat. En vanlig process är att man separerar och återvinner ...