En elbil innehar nu banrekordet på den klassiska banan Nürburgring. Nürburgring är en av de mest prestigefyllda tävlingsbanorna i världen och anses också vara en av de svåraste att bemästra. Banan ställer höga krav på både bil och föraren. Det är den ...