Vad är NEDC, när man pratar om räckvidd på elbilar?

När man pratar om räckvidden eller körsträckan på bilar så pratar man om NEDC-skalan i Sverige och övriga Europa. NEDC står för New European Driving Cycle.

Testen genomförs genom att en bil körs på ett rullband, där tempot ska efterlikna en viss körcykel. Det är tillförlitligt mått för att mäta och jämföra bilar, men metoden är omtvistad. Den har ett par brister.

Testerna tar ingen hänsyn till vindmotstånd eller snabba accelerationer. Två faktorer som har en enorm påverkan på räckvidd. Är du tung på foten så dränerar du batterierna snabbare än om du kör långsammare. Luftmotståndet är obefintligt i en labbmijö, eftersom bilen körs på ett rullband och därför egentligen är stillastående.

Snitthastighet på 33km/h

Tanken med NEDC-testet är att låta alla bilar testas på samma villkor. Testet genomförs med låga accelerationer och jämna cruise-hastigheter – och innefattar också många stillastående moment. (Det stillastående momentet är att arv från bilar med förbränningsmotorer för att mäta utsläppen vid tomgångskörning)

Snitthastigheten på testet blir därför ungefär 33km/h – vilket högst troligt inte är jämförbart med verkligt körbeteende.

En generös siffra

Allt som allt adderas resultatet upp i generösa siffror påverkade av låga hastigheter och obefintligt luftmotstånd. I USA används skalan EPA, som inte är lika generös i sin bedömning, och ibland anses den vara mer tillförlitlig. Men i Sverige och Europa bör NEDC användas så länge det är vår officiella måttstock.

Diskussion

Diskutera gärna NEDC-skalan och bättre alternativ i vårt forum. Det är kostnadsfritt att registrera sig.


Relaterad läsning