VW:s Kinachef: Skippa tullarna, Volkswagen är starka nog att hantera utmaningen från Kina

Ralf Brandstätter. Pressbild: Volkswagen.

Volkswagens Kinachef Ralf Brandstätter uttalar sig nu om EU:s strafftullar på elbilar från Kina. Han framhäver koncernens officiella uppfattning att tullarna inte är lämpliga som verktyg för att stärka den europeiska bilindustrins konkurrenskraft på lång sikt.

Snarare kan de bara ses som en kortsiktig lösning. Istället bör Europa lagstifta för att stärka omställningen i den europeiska bilindustrin. Det för att påskynda omställningen till elbilar och klimatneutralitet.

– Europa behöver en miljö som stärker konkurrenskraften för sin inhemska bilindustri och garanterar framgång bland den globala konkurrensen på lång sikt. Medan andra regioner i världen konsekvent gör framsteg och stärker inhemska industrier, hamnar Europa på efterkälken, förklarar Ralf.

Han lyfter bland annat fram slopandet av subventioner på elbilar men också de vacklande diskussionerna om utfasningen av bilar med förbränningsmotorer kommer göra att Europa hamnar på efterkälken. Han beskriver det som en tydlig varningsklocka att Europa nu tappat fart.

Ralf menar också att strafftullarna inte kommer att vara ett hinder för de kinesiska tillverkare. De kommer inte bli framgångsrika i Europa utan att också placera produktionen här. Så de har för avsikt att börja producera här också – med eller utan tullar.

– De kommer börja producera bilar i Europa. Då kommer de också att få jobba med europeiska löner, energipriser, reservdelskostnader och fackföreningar. På så sätt skapar vi inte bara lika villkor utan också större välstånd för Europa, förklarar Ralf.

Ralf förtydligar att han istället för tullar vill se ett mer konstruktivt tillvägagångssätt som alla sidor kan dra nytta av.

– Låt oss se Kinas marknadsinträde för vad det är, ännu en utmaning i en dynamisk och konkurrenskraftig industri. Varken mer eller mindre, som alltid är Volkswagen och hela den tyska bilindustrin starka nog att hantera det med tillförsikt, avslutar Ralf.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.