Volvo börjar med eldrivna lastbilar i stadsmiljö

En Volvo FL (ej eldriven).

2019 börjar Volvo Lastvagnar att sälja eldrivna lastbilar. Redan i år ska man skicka ut några lastbilar till utvalda referenskunder.

Lastbilarna är ämnade för transporter inom städer, och inte lastbilar får långfärda transporter. Med eldrivna lastbilar hoppas Volvo på att minska på avgasnivåerna i städer. Likaså kan transporterna köras under till exempel sena kvällar och nätter utan att störa med buller i stadsmiljön.

– Det går också att köra transporter under tider på dygnet då trafiken inte är så tät, exempelvis sena kvällar och nätter. Detta minskar belastningen på vägarna under rusningstrafik på dagtid, vilket gör att både vägnätet och fordonen kan utnyttjas mer effektivt än i dag, säger Volvo Lastvagnars vd, Claes Nilsson.

Snart distribuerar Volvo-lastbilar varor tyst i stadsmiljön på nätterna.

Volvo Lastvagnar har en uttalad vision om att förbättra livskvalitén i städerna. Detta genom utsläppsminskade och bullerdämpande transporter.

Genom att kunna utnyttja kvällar och nätter för transporter finns det också utrymme till att släppa in större lastbilar i stadsmiljön. En distributionslastbil har tio gånger så hög kapacitet som en traditionell varubil – och under väl valda tidpunkter kan en sådan ta sig in i stadscentrum.

Lösningar från bussar

Tekniken bakom kommer från Volvos eldrivna bussar och lösningar från redan lanserade hybridlastbilar. Elektrifieringen av stadstransporter är endast ett första kliv i Volvos ambitioner, där man på sikt pratar om en storskalig elektrifiering i ett pressmeddelande som skickades ut idag.

– Vi betraktar full elektrifiering för stadsdistribution som det första steget. Samtidigt arbetar vi också med att elektrifiera andra typer av transportområden. Det här är bara början, avslutar Claes Nilsson.

Många samarbeten

För att lyckas med projektet har Volvo arbetat nära kunder, städer och leverantörer av infrastruktur för laddning.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.