Volkswagen inleder bygget av egen batterifabrik – ska sänka batterikostnaderna med 50 procent

Idag tog Volkswagen-gruppen det första spadtaget på sin första battericellsfabrik i tyska Salzgitter. För att markera starten på en ny batterioffensiv skapar Volkswagen företaget PowerGo som på sikt kommer att sysselsätta upp till 20 000 personer bara i Europa.

Nya PowerGo kommer från och med idag ansvara för den globala batteriverksamheten inom koncernen, både för produktionen och genom hela värdekedjan. Produktionen av de första battericellerna ska starta 2025.

Med den nya fabriken ska Volkswagen också sätta en standard för hur denna typ av fabriker utformas. Den ska vara ”nyckeln” till att Volkswagen enkelt och kostnadseffektivt ska kunna replikera fabriken på fler platser.

Målet är att den nya anläggningen i Salzgitter ska nå en årlig kapacitet på 40 GWh – tillräckligt för cirka 500 000 elbilar. Till 2030 har Volkswagen Group som mål att driva sex stycken cellfabriker med en total kapacitet på 240 GWh.

– Det vi har testat miljontals gånger med fordonsplattformar som MQB och MEB kommer också att utgöra grunden för etablering av cellproduktion. Vi kommer att standardisera utifrån europeiska standarder och uppskalning. På så sätt kan vi kombinera snabbhet och kostnadsoptimering med högsta kvalitetsnivå, säger PowerCo:s vd Frank Blome.

Billigare batteri med ny cell

Chef för battericellsutveckling Luna Yzaguirre Sanchez med den enhetliga battericellen.

Vid den nya anläggningen ska Volkswagen producera en egenutvecklad och flexibel battericell. Den möjliggör flexibel användning av en mängd olika cellkemier och kommer att användas i upp till 80 procent av alla koncernmodeller.

De prototyper som producerats hittills har visat sig mycket lovande vad gäller prestanda med avseende på räckvidd, laddningstider och säkerhet. Dessutom kommer Volkswagen att kunna minska sina batterikostnader med upp till 50 procent. Det eftersom att den enhetliga cellen bättre nyttjar synergieffekter.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.