Vattenfall utforskar elbilens roll i framtidens elnät

Niklas Sjöberg på Vattenfall Eldistribution.

I takt med att elbilarna blir fler ökar också elbehovet i samhället. Nu utreder Vattenfall Eldistribution hur elbilarna kan bidra med mer flexibilitet och kapacitet i elnätet. Tekniken som ska göra detta möjligt är vehicle-to-grid och har en enorm potential och kan ändra förutsättningarna för elsystemet och konsumenter, menar Vattenfall.

Genom vehicle-to-grid kan elbilen kopplas upp till elnätet och nu vill Vattenfall Eldistribution bli ledande i utvecklingen av den här tekniken. En av styrkorna är att tekniken kan bidra till att stabilisera elsystemet. Genom dubbelriktad laddning kan elbilens batteri ta emot laddning, lagra och också leverera tillbaka el till elnätet.

Tekniken skapar möjligheter för en mer flexibel energilagring och en helt ny typ av reservkraft. Förutom nyttan i elnätet har elbilsägaren också möjlighet att tjäna pengar på att sälja elen.

– Det är en teknik som kommer att få stor påverkan på hur vi bygger elnät och möjliggör energiomställningen. Vi är därför högst involverade i utvecklingen, säger Niklas Sjöberg, Senior Innovation & Affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Så ska tekniken anslutas

Vattenfall Eldistribution har under en längre tid arbetat med att utforska vehicle-to-grid och de utmaningar och möjligheter det medför. Niklas leder arbetet med att utforska tekniken, och identifiera de utmaningar och möjligheter som finns. En central del av det arbetet är att få standarder och ett tydligare regelverk på plats.

I en nypublicerad rapport slår Vattenfall Eldistribution fast att den fasta anslutningen, det vill säga den fysiska installationen till elnätet, som bör vara det som säkerställer en smidig integration av fordonet mot elnätet. För att tekniken ska fungera krävs en kompatible laddbox med tydliga krav på standarder för säkerhet, tillförlitlighet, nätstabilitet, interoperabilitet, regelkrav och hantering av data till fordonet. Fordonet måste sedan följa de uppsatta kraven som laddboxen föreskriver.  

– Vi kommer också att testa hur vi kan kommunicera med denna typ av teknik för att stötta elnätet, men också undersöka hur tekniken kommer att påverka våra lokalnät, säger Niklas Sjöberg.

Som en del av arbetet har Vattenfall Eldistribution ingått i ett forskningsprojekt tillsammans med Polestar, Easee, Göteborg Energi, Svenska kraftnät, Chalmers tekniska högskola och Vattenfall R&D. Ett treårigt pilotprojekt är redan i gång, och under våren har det pågått tester i liten skala med elbilar i Göteborg.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.