Undersökning: Hur ofta laddar vi elbilen och var? Och vad vill vi?

Det finns så klart lika många olika laddningsvanor som det finns elbilister. En undersökning från Yougov som CTEK låtit genomföra har tittat närmare på hur vi laddar men också var vi laddar.

Undersökningen visar att de flesta vanligtvis laddar sin elbil ett par gånger i veckan med en majoritet på två till tre gånger per vecka. En betydande andel laddar också mer sällan – medan strax över en tiondel laddar varje dag.

I undersökningen har 2001 svenskar besvarat frågan om hur ofta de laddar sin elbil.

Här vill elbilisterna ladda

I en mer djupgående del av undersökningen där CTEK/Yougov tillfrågat elbilister i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige har 13 699 gett svar på var man laddar elbilen och dessutom var man allra helst vill ladda sin elbil.

Idag kan 38 procent av elbilsägarna ladda sin elbil hemma och på andraplats kommer arbetsplatsen med 29 procent. Det stämmer bra överens med hur de flesta vill ha det. 42 procent svarar nämligen att de helst vill ladda hemma, medan 16 föredrar arbetsplatsen. En liten del, sju procent vill helst ladda när man handlar på ett köpcentrum.

Det finns också skillnader inom olika ålderspann. Idag är det färre i åldersgrupperna 18-24 och 25-34 år som laddar hemma, med 35 respektive 29 procent. Det kan jämföras med de som är 55 år eller äldre där 49 procent laddar sin elbil i anslutning till hemmet.

De yngre uppger också i mindre utsträckning att de skulle föredra att ladda hemma jämfört med de äldre åldersgrupperna. Istället har en större andel av de yngre en vilja att kunna ladda på jobbet, vid köpcentrum eller hotell.

– Resultatet kan tolkas som ett uttryck för livsstil. Unga människor är generellt sett mer aktiva och det kan påverka behovet av att ladda bilen utanför hemmet. Många kan också sakna goda möjligheter att ladda där de bor då de är i början av sin bostadskarriär, förklarar Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities på CTEK.

– Just laddinfrastrukturen är en viktig faktor när svenskar överväger att köpa en elbil enligt undersökningen. 27 procent säger att det är den viktigaste faktorn i sammanhanget, avslutar Cecilia Routledge.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.