Trafikverket tror på mix av snabbladdare och elvägar för tunga lastbilar

Regeringen gav Trafikverket uppdraget att analysera förutsättningarna för utbyggnaden av elvägar och behovet av snabbladdare för tunga fordon utmed det svenska vägnätet. Nu är myndigheten klar och har kommit fram till en slutsats.

Trafikverket ser att en kombination av elvägar och snabbladdare för ellastbilar är den bästa lösningen. Elvägar skulle kunna rullas ut successivt över tid med start under andra halvan av 2020. Utbyggnaden kan då ske med omkring 2 400 kilometer på tio år.

– Elvägar är en lösning som har potential att reducera utsläppen för de så kallade fjärrtransporterna. Vi har tagit fram en plan för en etappvis utrullning och bedömer att kvarvarande frågetecknen kring exempelvis juridiken, kan lösas fram till en eventuell utbyggnad startar, menar Kenneth Natanaelsson, biträdande programledare, Trafikverket.

Trafikverket lyfter också fram att utvecklingen av batteridrivna lastbilar går fort framåt. Idag finns det lastbilar som klarar körsträckor på upp till 300 kilometer. Dessa används framförallt till lokal och regional distribution. Även här ser myndigheten stor potential, med tillhörande infrastruktur för snabbladdare.

– Utvecklingen av batteridrivna lastbilar har gått och går mycket snabbt och vår analys visar att det finns stor potential i eldrift av tunga lastbilar genom stationär laddning, menar Magnus.

För långa, energikrävande lastbilstransporter finns det flera tänkbara elektrifieringslösningar, skriver Trafikverket. Dessa innefattar stationära snabbladdare för ellastbilar, dynamiska laddning (elväg) eller bränsleceller.

– Det behövs mer kunskap kring vilken eller kombinationer av dessa som kommer att vara mest kostnadseffektiva och lämpliga utifrån svenskt och internationellt perspektiv, konstaterar Magnus.

– Om vi ska uppnå klimatmålen och reducera de fossila utsläppen från transportsystemet kommer det krävas olika kombinationer av åtgärder över tid. Elvägar, stationär laddning, bränsleceller och annan förnybar energi för tunga fordon är kommunicerande kärl, alla har potential att bidra i olika grad över tid. Det viktigaste är att få bort fossilberoendet i transportsystemet, understryker Kenneth.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.