Teslas vaktläge under utredning – eftersom förbipasserande kan fångas på film

Teslas bilar är utrustade med kameror som kan bevaka omgivningen. Under färd fungerar kamerorna som en dashcam. De kan filma framåt, bakåt och vid sidorna. Vid en olycka kan det vara direkt avgörande för att bedöma vem som är ansvarig för olyckan.

När bilarna står parkerade går det också att använda kamerorna till att aktivera ett särskilt vaktläge. Kamerorna kan då registrera händelser i närheten och om någon kommer för nära sparar bilen en filmsekvens. På så vis kan kamerorna fånga en parkeringsskada eller kanske en inbrottstjuv.

Nu har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) uppmärksammats på vaktfunktionen i en anmälan, det skriver Sveriges Radio. Myndighetens jurist Jenny Bård säger till SR att inspelningarna hamnar under personuppgiftslagen eftersom personen som fångas på filmen kan identifieras.

Då gäller vissa särskilda regler. Bland annat säger reglerna att personen på förhand måste veta om att denne filmas, att de ska kunna kontakta den som filmar och så måste lagringen ske på ett säkert vis.

Tesla Dashback filmar runt hela bilen.

Skickat vidare till Nederländerna

IMY har ännu inte tagit ställning till ärendet, eller vem som blir personuppgiftsansvarig för filmerna. Om det är bilägaren eller Tesla. IMY har därför skickat vidare klagomålet till sin systermyndighet i Nederländerna.

Tesla har svarat SR att all lagring sker lokalt i bilen och att det då är bilägaren som är den personuppgiftsansvarige. Tesla vill dock inte kommentera om deras kameror strider mot personuppgiftslagen GDPR.

IMY har valt att invänta utredningen från myndigheten i Nederländerna innan man agerar i Sverige. Anmälaren ska ha skickat in sitt ärende för över ett år sedan, men väntar fortfarande svar.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.