Hållbarhet är idag en naturlig och viktig del av de flesta företagens agenda och har man en bilpark så är målsättningen ofta att den ska vara så grön som möjligt. Hur kan en bilpolicy hjälpa företaget att gå i rätt ...

Att ta hand om en vagnpark kan vara komplext. Allt kring bilarna ska administreras och det är många beslut att fatta kring bilpolicy, kostnader och inte minst hållbarhetsfrågor. Dessutom ska man hålla sig uppdaterad kring skatter och regelverk. En bra ...