Laddboxföretaget Zaptec har med hjälp av Sifo genomfört en undersökning om när svensken planerar att köpa en elbil. För många ligger det beslutet en bra bit in i framtiden, visar undersökningen. 29 procent av de tillfrågade uppger att de inte ...

I en Sifo-undersökning som Zaptec låtit göra uppgav 16 procent att de laddar sitt laddbara fordon direkt i ellutaget. Det motsvarar 90 000 laddbara personbilar idag, men skulle med enkelhet innebära 450 000 laddbara fordon år 2030 då vi kommer ...