Med stigande energi- och bränslepriser blir det allt mer viktigt att inte slösa på energi i onödan. I en studie publicerad av forskare inom Yale Climate Connections på Yales Universitet har man räknat på energieffektiviteten hos våra bilar. Den visar ...